Nawigacja

Profil zwiedzających

Podczas dwóch dni Międzynarodowe Targi RetailShow odwiedza rokrocznie kilka tysięcy gości, wśród nich:

  • Osoby zarządzające i podejmujące decyzje w sieciach handlowych – 59%
  • Osoby prowadzące niezależne placówki handlowe – 17%
  • Zarządcy i najemcy centrów handlowych – 8%
  • Firmy dostarczające wyposażenie, technologie i usługi dla sklepów i sieci handlowych, w tym lokalni dealerzy – 12%
  • Producenci i dostawcy FMCG – 1%
  • Pozostałe osoby zainteresowane branżą retail – 3%


Przykładowe sieci handlowe, które biorą udział w targach: